Przygotowanie do druku

Materiały do druku można wysyłać do nas wyłącznie w postaci cyfrowej, wg poniższej specyfikacji.

Plik do druku

 • Pliki do druku powinny być dostarczone w postaci pliku PDF. Pliki dostarczane w innych formatach oceniamy indywidualnie pod kątem możliwości wykorzystania ich w druku.
 • Zdjęcia w PDF z kompresją jpg ustawioną na maksymalną jakość, z dołączonym spadem wynoszącym min. 3 mm.
 • Projekt do druku musi być wypośrodkowany.
 • Wszystkie strony projektu muszą posiadać ten sam format oraz tą samą orientację.
 • Czcionki osadzone w pliku.

Kolorystyka

 • Kolory powinny być zdefiniowane w przestrzeni barwnej CMYK.
 • Przy druku kolorami dodatkowymi Pantone - kolory te powinny być opisane zgodnie z nazwami wzornikowymi.
 • Duże pokrycia w czerni powinny być podbite pozostałymi kolorami podstawowymi. Zalecamy ustawienie czerni jako: 100% K, 40% C, 40% M, 40% Y.
 • Nie zalecamy wykorzystywać w projekcie apli oraz dużych kryć korzystających tylko z koloru K (czarnego) w nasyceniu poniżej 50%. Do kryć tego typu w druku offsetowym zalecamy wykorzystywać szare kolory dodatkowe z palety Pantone.

Układ do druku

 • Wszystkie istotne elementy graficzne, logo, teksty powinny być odsunięte od krawędzi strony o minimum 3 mm.
 • Jeśli w pliku grafiki, zdjęcia lub elementy tła dochodzą do krawędzi strony - konieczne jest przygotowanie 3 mm spadów po każdej ze stron.
 • Wszystkie warstwy powinny być spłaszczone.
 • W pliku nie powinno być przeźroczystości, powinny zostać spłaszczone.
 • W projekcie dwustronnym zawsze strona pierwsza projektu jest traktowana jako awers.
 • Pliki wielostronnicowe powinny być zapisany w jednym pliku do druku, nie przyjmujemy do druku plików wielostronnicowych dostarczonych w układzie 1 strona = 1 plik.
 • Proszę nie stosować w projektach znaczników drukarskich innych niż linie cięcia.